my mother cooks better than me (well) viết lại câu ko đổi nghĩa

my mother cooks better than me (well)
viết lại câu ko đổi nghĩaViết một bình luận

Câu hỏi mới