Nam/enjoy/swim.chủ ngữ số ít thì thêm ing vào động từ thích còn nếu là tên thì làm sao nhỉ???

Nam/enjoy/swim.chủ ngữ số ít thì thêm ing vào động từ thích còn nếu là tên thì làm sao nhỉ???

2 bình luận về “Nam/enjoy/swim.chủ ngữ số ít thì thêm ing vào động từ thích còn nếu là tên thì làm sao nhỉ???”

 1. -> Nam enjoys swimming.
  * câu kể về sự việc không xác định rõ thời gian => thì hiện tại đơn 
  -> cấu trúc : S + V(s/es)+….
  * “Nam” là ngôi ba số ít => động từ “enjoy” phải thêm /s/
  * sau các từ như : enjoy / like / love / hate / dislike ….. + V-ing
  * tạm dịch : Nam thích bơi.

  Trả lời
 2. Nam enjoys swimming.
  => Thì hiện tại đơn.
  => Cấu trúc: S + enjoy + V_ing.
  => Nam (số ít, tương đương với “he”) nên thêm “s” sau “enjoy”.
  => Dịch: Nam thích bơi.
  color{pink}{#MA}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới