Odd one out: A. television B. couch C. armchair D. chair

Odd one out:
A. television
B. couch
C. armchair
D. chair

2 bình luận về “Odd one out: A. television B. couch C. armchair D. chair”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  -> Answer: A
  – Television(n): Tivi
      Couch(n): Đi văng
      Armchair(n): Ghế bành 
      Chair(n): Cái ghế
  -> Câu A là Tivi dùng để xem còn lại nói về ghế dùng để ngồi.

  Trả lời
 2. $\text{Odd one out :}$
  $\text{A. television : Ti vi}$
  $\text{B. couch : ghế trành kỷ}$
  $\text{C. armchari : ghế bành}$
  $\text{D. chair : ghế}$
  $\text{B,C,D là ghế còn A là tivi.}$
  $\text{Vậy chọn A.}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới