……………Olivia (visit) ………………………… her uncle every weekend? Là hiện tại tiếng diễn hay hiện tại đơn

……………Olivia (visit) ………………………… her uncle every weekend?
Là hiện tại tiếng diễn hay hiện tại đơn?

2 bình luận về “……………Olivia (visit) ………………………… her uncle every weekend? Là hiện tại tiếng diễn hay hiện tại đơn”

 1. @ Su
  – Giải đáp: Does/visit
  – Cấu trúc Thì HTĐ
  – Dấu hiệu: every weekend(mỗi tuần)
  -> Does/Do + S + Vo + ….?
  – Vì Chủ ngữ là “Olivia” nên dùng Does

  Trả lời
 2. Hiên tại đơn :
  +)S+V /$V_{s,es}$ +O
  -)S+Don’t/Doesn’t+V+O
  ?)$\frac{Do}{Does}$ +S+V+…?
  giải câu:Does Olivia visit her uncle every weekend?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới