1.What is the name of films like? 2.When did you see it? 3Why do you like it? 4.How often do you watch T

1.What is the name of films like?

2.When did you see it?

3Why do you like it?

4.How often do you watch TV?

5. What kinds of films do you like?

Trả lời các câu hỏi này giúp em với ạ . Em cảm ơn nhìuViết một bình luận