add -s or -es to the verbs:(thêm -s hoặc -es vào các động từ) 1. see 2. take 3. brush 4. kiss

add -s or -es to the verbs:(thêm -s hoặc -es vào các động từ)

1. see

2. take

3. brush

4. kiss

5. call

6. give

7. play

8. study

9. watch

10. help

11. cut

12. cry

13. swimViết một bình luận

Câu hỏi mới