Bài thuyết trình giới thiệu về món Bánh Cuốn bằng tiếng anh Bài thuyết trình phải có đầy đủ 4 yếu tố: – Tên m

Bài thuyết trình giới thiệu về món Bánh Cuốn bằng tiếng anh

Bài thuyết trình phải có đầy đủ 4 yếu tố:

– Tên món ăn

– Thành phần

– Nổi tiếng ở vùng miền nào

– được sử dụng trong dịp nào (có thể là món ăn sáng thường ngày)Viết một bình luận

Câu hỏi mới