Cần gợi ý 4 câu hỏi: I would like to + V ? Câu trl : I’d kike to + V Động từ quyên mẫu nah <

Cần gợi ý 4 câu hỏi:

I would like to + V ?

Câu trl : I’d kike to + V

Động từ quyên mẫu nah

2 bình luận về “Cần gợi ý 4 câu hỏi: I would like to + V ? Câu trl : I’d kike to + V Động từ quyên mẫu nah <”

 1. – I would like to dance with you 
  (Would you like to dance with me? / Cậu có muốn nhảy với tớ không?)
  – I would like to have some milk for my coffee
  (Would you like to have some milk for your coffee? / Cậu muốn một chút sữa cho vào cà phê chứ?)
  – I would like to have some bread to eat at lunch
  (Would you like to have some bread to eat at lunch? / Cậu có muốn bánh mì để ăn vào bữa trưa không?)
  – I would like to learn in an International School
  (Would you like to learn in an International School? / Cậu có thích học ở một ngôi trường quốc tế không?) 
  *Cấu trúc:
  – Would + S + like to do sth (V bare)
  => S + would like to do sth (Yes/No)

  Trả lời
 2. – Câu nghi vấn: Would+ S+ like+ to V?
  -> S+ would like+ to V
  1. Would your like to eat vegetable?
  -> I would like to eat vegetable.
  2. Would you like to take photos?
  -> I would like to take photos.
  3. Would you like to have a hat?
  -> I would like to have a hat.
  4. Would you like to drink milk?
  -> I would like to drink milk

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới