chair/that/a/wooden/is/really/ugly

chair/that/a/wooden/is/really/ugly

2 bình luận về “chair/that/a/wooden/is/really/ugly”

 1. chair/that/a/wooden/is/really/ugly 
  ⇒ That is a really ugly wooden chair
  Dịch : Đó là một chiếc ghế gỗ thực sự xấu xí 
                 HOK TỐT 

  Trả lời
 2. – Giải đáp : That is a really ugly wooden chair.
  – Cấu trúc : That/This + tobe is : Có ….
  – tobe + Adj
  – really là trạng từ để nhấn mạnh vào đặc điểm của sự vật, hiện tượng.
  – Adj + N 
  – Thứ tự của tính từ :
  +Opinion ->Size-> Age ->  Shape -> Colour ->  Origin ->  Material->Purpose

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới