Cho hỏi chuyển câu này thế bào để nó có ý nghĩa Is there a pool in your apartment? -Does

Cho hỏi chuyển câu này thế bào để nó có ý nghĩa

Is there a pool in your apartment?

-DoesViết một bình luận

Câu hỏi mới