chọn đáp án đúng ạ The seafood I ate this morning makes me feel….all over a:well b:weak c:itch

chọn đáp án đúng ạ

The seafood I ate this morning makes me feel….all over

a:well

b:weak

c:itchy

d:running

I forgot to wear a sun hat today and I got a…..

a:earache

b:backache

c:headache

d:stomache

She love…..flowers and putting them into different vases

a:buying

b:to buy

c:buy

d:bought

giúp vs hứa vote 5 sao ạ

2 bình luận về “chọn đáp án đúng ạ The seafood I ate this morning makes me feel….all over a:well b:weak c:itch”

 1. $\textit{o ChieyewCucCuk}$
  +) The seafood I ate this morning makes me feel….all over
  A. well
  B. weak
  C. itchy
  D. running
  $\Rightarrow$ Chọn C
  Dịch: Món hải sản tôi ăn sáng nay khiến tôi cảm thấy ngứa cả người.
  +) I forgot to wear a sun hat today and I got a…..
  A. earache
  B. backache
  C. headache
  D. stomache
  $\Rightarrow$ Chọn C 
  Dịch: Hôm nay tôi quên đội mũ che nắng và tôi bị nhức đầu.
  +) She love…..flowers and putting them into different vases
  A. buying
  B. to buy
  C. buy
  D. bought
  $\Rightarrow$ Chọn A
  Sau love + V-ing.
                      $\textit{- #Chúcbạnhọctốt! -}$

  Trả lời
 2. The seafood I ate this morning makes me feel….all over
  a:well
  b:weak
  c:itchy => Dịch: Món hải sản tôi ăn sáng nay khiến tôi cảm thấy ngứa cả người.
  d:running
  I forgot to wear a sun hat today and I got a…..
  a:earache
  b:backache
  c:headache =>Hôm nay tôi quên đội mũ che nắng và tôi bị nhức đầu. ( CÂU NÀY CHẮC K ĐÚNG LẮM ĐÂU Ạ 
  d:stomache
  She love…..flowers and putting them into different vases
  a:buying V-INGG 
  b:to buy
  c:buy
  d:bought

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới