chọn từ phát âm khác với các từ còn lại A. Then B. These C. There D. Thin

chọn từ phát âm khác với các từ còn lại

A. Then

B. These

C. There

D. Thin

2 bình luận về “chọn từ phát âm khác với các từ còn lại A. Then B. These C. There D. Thin”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới