Đặt 1 câu hỏi với 2 âm: /i/ và /i:/.Sau đó phân tích

Đặt 1 câu hỏi với 2 âm: /i/ và /i:/.Sau đó phân tích

1 bình luận về “Đặt 1 câu hỏi với 2 âm: /i/ và /i:/.Sau đó phân tích”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới