đặt 5 câu should và shouldn’t(mỗi cái là 5 câu) về chủ đề be healthy be happy. Giúp em với ạ nhanh hộ em ạ

đặt 5 câu should và shouldn’t(mỗi cái là 5 câu) về chủ đề be healthy be happy. Giúp em với ạ nhanh hộ em ạ

1 bình luận về “đặt 5 câu should và shouldn’t(mỗi cái là 5 câu) về chủ đề be healthy be happy. Giúp em với ạ nhanh hộ em ạ”

 1. ⇒ Should 
  1. You should eat fruit.
  2. You should drink a lot of fruit juice.
  3. You should do exercise a lot.
  4. You should play more sports.
  5. You should drink more water.
  ⇒ Shouldn’t
  1. You shouldn’t eat fast food.
  2. You shouldn’t dink fizzy drink.
  3. You shouldn’t eat candy.
  4. You shouldn’t spend more time to play online games .
  5. You shouln’t sleep too much.
  #mailien33

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới