Đề:Supply the correct verb form: simple present,present continuous or present pefect Câu : I ( learn)……………

Đề:Supply the correct verb form: simple present,present continuous or present pefect

Câu : I ( learn)…………… english for 6 years

My father (not smoke)…………… for 5 years

Mong mọi người giúp em

2 bình luận về “Đề:Supply the correct verb form: simple present,present continuous or present pefect Câu : I ( learn)……………”

 1. $\text{1. }$have leanrt
  – DHNB hiện tại hoàn thành: for 6 years
  – Cấu trúc: S+ have/ has+ V_pp
  – Chủ ngữ “I” ngôi thứ nhất nên dùng: have
  $\text{2. }$hasn’t smoked
  – DHNB hiện tại hoàn thành: for 5 years
  – Cấu trúc: (-)S+ haven’t/ hasn’t+ V_pp
  – Chủ ngữ “My father” số ít nên dùng: has
  – Phủ định thêm “not”: hasn’t
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời
 2. 1. have learnt
  – Chia HTHT vì có “for 6 years”
  – S + have/has + Ved/Vc3
  – learn -> learnt -> learnt
  2. hasn’t smoked
  – Chia HTHT vì có “for 5 years”
  – S + have/has + not + Ved/Vc3
  – smoke -> smoked -> smoked

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới