dịch ra tiếng việt không dùng google dùng là toang em đó 1.her friends are listening and some of them does sing alon

dịch ra tiếng việt không dùng google dùng là toang em đó

1.her friends are listening and some of them does sing along

2.they never eat very much

2 bình luận về “dịch ra tiếng việt không dùng google dùng là toang em đó 1.her friends are listening and some of them does sing alon”

 1. $\text{1. }$Những người bạn của cô ấy đang nghe nhạc và một vài người trong số học còn hát theo.
  – Cấu trúc Hiện tại tiếp diễn: S+ am/is/are+ Ving: Ai đó đang làm gì
  + “listen”: nghe
  + “sing”: hát
  $\text{2. }$Họ không bao giờ ăn nhiều.
  – Cấu trúc Hiện tại đơn: S+ V(s/es)
  + “eat”: ăn
  $\text{# Themoonstarhk}$

  Trả lời
 2. 1. Her friends are listening and some of them does sing along.
  -> Dịch: Những người bạn của cô ấy đang nghe nhạc và một số trong họ hát theo.
  -> sing along: hát theo
  2. They never eat very much.
  -> Dịch: Họ không bao giờ ăn quá nhiều.
  -> never: không bao giờ
  banthamkhao

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới