Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh dạng khẳng định phủ định và nghi vấn của thì hiện tại tiếp diễn My mother

Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh dạng khẳng định phủ định và nghi vấn của thì hiện tại tiếp diễn

My mother /cook/dinner/Now.

He/have/lunch/at the moment.

2 bình luận về “Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh dạng khẳng định phủ định và nghi vấn của thì hiện tại tiếp diễn My mother”

 1. \text{*Structure: Present Continuous}
  \text{(+) S + am/is/are + V-ing + …}
  \text{(-) S + am/is/are not + V-ing}
  \text{(?) Am/is/are + S + V-ing + …?}
  ——————————————
  1. My mother is cooking dinner now.
  Giải thích: now -> thì HTTD
  My mother: ngôi thứ 3 số ít -> tobe là is
  2. He is having lunch at the moment.
  Giải thích: at the moment -> thì HTTD
  He là ngôi thứ 3 số ít -> tobe là is
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  1.
  (+) My mother is cooking dinner now
  (-) My mother isn’t cooking dinner now
  (?) Is your mother cooking dinner now?
  2.
  (+) He is having lunch at the moment
  (-) He isn’t having lunch at the moment
  (?) Is he having lunch at the moment?
  @ Thì HTTD: diễn tả hành động đang xảy ra ngại tại thời điểm nói
  (+) S + be + V-ing
  (-) S + be + not + V-ing
  (?) Be + S + V-ing?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới