Exercise 7: Read The Story and fill in the blanks with proper words Last year we went to Antalya to visit 1)________

Exercise 7: Read The Story and fill in the blanks with proper words

Last year we went to Antalya to visit 1)________ grandparents 2)_________ were very glad to see 3)_________ . 4)_______ was a very good holiday for 5)__________.We went swimming with 6)_________brother .7)_________swims well 8)_________ had picnics all together. The picnics were very funny. my grandmother made sandwiches for 9)________.10)_______ makes really delicious sandwiches.I love all 11)________ meals. 12) _______ father and mother went to discos at night 13) _______ like dancing and at the weekend 14)_______ go to a dance club. While 15)_________parents were out, 16_____grand father told us funny stories 17)_______laughed all night. 18)___________ grandmother made pop – corn for 19)________in the morning 20)______had breakfast in the garden.21)______was full of flowers. There were ducks and hens breakfast in the garden 22)_________played with the ducks and at hen 23)________were very lovely.24)________was a very beautiful holiday 25_______am waiting for next visit to 26)_________parents impatiently

Hơi dài thông cảm giúp em

1 bình luận về “Exercise 7: Read The Story and fill in the blanks with proper words Last year we went to Antalya to visit 1)________”

 1. Kiến thức: đại từ sở hữu
  Tương ứng chủ ngữ “we” ta có đại từ sở hữu là “our”
  Last year we went to Antalya to visit our grandparents. They were very glad to see us. It were a very good holiday for us. We went swimming with our brother. He swims well. We had picnics all together. The picnics were very funny. My grandmother made sandwiches for us. She makes really delicious sandwiches. I love all her meals.
  Our father and mother went to discos at night. They like dancing and at the weekend they go to a dance club. While our parents were out, our grandfather told us funny stories. We laughed all night. Our grandmother made pop-corn for us.
  In the mornings we had breakfast in the garden. It was full of flowers. There were ducks and hens in the garden. We played with the ducks and the hen. They were very lovely. It was a very beautiful holiday. I am waiting for next visit to our parents impatiently
  Tạm dịhc
  Năm ngoái, chúng tôi đã đến Antalya để thăm ông bà của chúng tôi. Họ rất vui khi gặp chúng tôi. Đó là một kỳ nghỉ rất tốt cho chúng tôi. Chúng tôi đã đi bơi với anh trai của chúng tôi. Anh ấy bơi giỏi. Chúng tôi đã có những chuyến dã ngoại cùng nhau. Các buổi dã ngoại rất vui nhộn. Bà tôi đã làm bánh mì cho chúng tôi. Cô ấy làm bánh mì rất ngon. Tôi yêu tất cả các bữa ăn của cô ấy.

  Cha và mẹ của chúng tôi đến vũ trường vào ban đêm. Họ thích khiêu vũ và vào cuối tuần họ đến một câu lạc bộ khiêu vũ. Trong khi bố mẹ chúng tôi đi chơi, ông của chúng tôi đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện vui nhộn. Chúng tôi đã cười suốt đêm. Bà của chúng tôi đã làm bắp ngô cho chúng tôi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới