Giúp em với: mọi người điền vào các từ cho nó hợp lý nhé Pop music, football, lesson ,breakfast, English, homework,

Giúp em với: mọi người điền vào các từ cho nó hợp lý nhé

Pop music, football, lesson ,breakfast, English, homework, Vietnamese, the piano ,history ,geography, vocabulary ,the guitar ,badminton, physics ,drawing, painting ,basketball ,volleyball , exercise ,dinner ,maths science ,lunch ,judo

Play do have study

2 bình luận về “Giúp em với: mọi người điền vào các từ cho nó hợp lý nhé Pop music, football, lesson ,breakfast, English, homework,”

  1.  play ; football , the piano, the guitar, badminton, basketball, vollayball, pop music. 
     do : homework, drawing, painting,  judo.
     have : breakfast , luch, dinner. 
      Study : lesson . english, vietnamese, history , peopraphy, vocabulary, physics, exercise ,maths , science

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới