Hello teachers My name is Nguyễn Thị Tuyết nhi I’m a student im clars 6a3 There are 4 peoples im famil

Hello teachers

My name is Nguyễn Thị Tuyết nhi

I’m a student im clars 6a3

There are 4 peoples im family

They are my matner,my father my brothes

I like experiment

Giúp mình đọc với

2 bình luận về “Hello teachers My name is Nguyễn Thị Tuyết nhi I’m a student im clars 6a3 There are 4 peoples im famil”

 1. Hơ lâu t( đ ) -ích chờ (số ít không thêm s )
  Mai nêm i sờ Nguyễn Thị Tuyết Nhi
  Am ờ sờ tiu đần in cờ las six a thờ ruy =))))
  T(đ )e a pho piu pồ in mai phe mì lỳ.
  T(đ)ây a mai mát nờ mai pha tờ mai bờ ro tờ.
  Ai laik ix pơ ri mần : v

  Trả lời
 2. #dunghuu22# (khó hiểu 🙁
  Đọc 😛
  He lô tít chờ
  Mai nêm i Nguyễn Thị Tuyết Nhi
  Ai am ơ s tiu đừn in cờ lát 6A3
  De a pho piu pồ in pha mi ly 
  Dây a mai ma dơ , mai pha dơ mai bờ roa dơ 
  Ai lai íc pơ ri mần

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới