Howlong/it/takefromlondontoParis

Howlong/it/takefromlondontoParis

2 bình luận về “Howlong/it/takefromlondontoParis”

 1. How long does it take from London to Paris
  Ct: ấu trúc : How long does it take + (O) + to V(infinitive)…?
  Tạm dịch: Khi nào nó có thể đi từ London đến Paris
  $#Văn$

  Trả lời
 2. How long/it/take from london to Paris
  => How long does it take from london to Paris
  => cấu trúc : How long does it take + (O) + to V(infinitive)…?
  => cấu trúc này thường để hỏi mất bao lâu để làm một công việc gì ?
    color[pink][#Taki]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới