Howoften/she/go tothe cinema/?

Howoften/she/go tothe cinema/?

2 bình luận về “Howoften/she/go tothe cinema/?”

 1. \color{green}{#Queen}
  – How often does she go to the cinema?
  $\text{Thì HTĐ : Wh – word + do / does + S + V_bare + … ?}$
  $\text{DHNB : often}$

  Trả lời
 2. How often/she/go to the cinema/?
  ⇒ How often does she go to the cinema ?
  ⇒ Cấu trúc : Wh + do/does + S + Vinfi + (O)
  ⇒ Thì HTĐ
  ⇒ DHNB : How often
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới