Hpanf thành các câu sau ở dạng nghi vấn:Ở dạng nghi vấn 1.Pedro/from Spain 2.Julie/at home 3.The childre

Hpanf thành các câu sau ở dạng nghi vấn:Ở dạng nghi vấn

1.Pedro/from Spain

2.Julie/at home

3.The children/at school

4.You/in a cafe

5.She/Germen

2 bình luận về “Hpanf thành các câu sau ở dạng nghi vấn:Ở dạng nghi vấn 1.Pedro/from Spain 2.Julie/at home 3.The childre”

 1. 1. Does Pedro from Spain ?
  2. Does Julie at home ?
  3. Do the children at school ?
  4. Do you in a cafe ?
  5. Does she from Germen ?
  Cấu trúc:
  (?) Do + I / we / you / they + V ?
  Does + he / she / it + V ?
  Yes I, do
  Yes he, does
  Yes I, do not ( dont )
  Yes he, does not ( doesnt )
  # nguythuyduong

  Trả lời
 2. A n r s e i l l e
  1. Does Pedro from Spain ?
   => Pedro là chủ ngữ số ít nên ta dùng does
  2. Does Julie at home ?
   => Julie là chủ ngữ số ít nên ta dùng does
  3. Do the children at School ?
   => children là chủ ngữ số nhiều nên ta dùng do
  4. Do you in a cafe ?
   => you là chủ ngữ số nhiều nên ta dùng do
  5. Does she from German ?
   => she là chủ ngữ số ít nên ta dùng does 
  ______________________
  Cấu trúc: 
  Do / Does + S + V-inf +…?
  Trả lời:
  +) Yes, + S + do / does
  +) No, + S + don’t / doesn’t 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới