Một lỗi trong mỗi câu.hãy tìm và sửa nó 1.what do your father do? 2.how many stereo are there in the room?

Một lỗi trong mỗi câu.hãy tìm và sửa nó

1.what do your father do?

2.how many stereo are there in the room?

3.my father is a teacher and my sister is teachers too.

4.does she lives in ha noi?

Mn giúp mình bài này mới ạ mình cảm ơn mnViết một bình luận

Câu hỏi mới