mr. lan went to …school to meet her son’s teacher

mr. lan went to …school to meet her son’s teacher

2 bình luận về “mr. lan went to …school to meet her son’s teacher”

 1. – Nếu đến trường để học -> go to school
  – Đến trường nhưng để làm việc khác -> go to the school 
  **Cũng áp dụng cho các trường hợp khác như: church, hospital, bank, station,…
  =>Mr.Lan went to the school to meet her son’s teacher. 

  Trả lời
 2. – Ngữ cảnh ở đây là Mr.Lan đến trường để làm một việc khác chứ không phải để học hay giảng dạy cụ thể là đến trường để gặp giáo viên của con trai cô.
  √ Ta có cụm “Go to the school” là đến trường nhưng không để học mà để làm một việc nào đó.

  Trả lời

Viết một bình luận