Question (Passive) 1. Do you read stories after school ? 2. Is your father drinking tea ?

Question (Passive)

1. Do you read stories after school ?

2. Is your father drinking tea ?

2 bình luận về “Question (Passive) 1. Do you read stories after school ? 2. Is your father drinking tea ?”

 1. 1. Are stories read after school (by you)?
  Cấu trúc câu hỏi yes/no câu bị động thì HTĐ:  Are/is + S + Vpp (+by sb)?
  2. Is tea being drunk by your father?
  CẤu trúc câu hỏi yes/no câu bị động thì HTTD: Is/are + S + being Vpp (+by sb)?
  Mong bạn cho ctlhn. Thanks!

  Trả lời
 2. 1. Are stories read by you after school ?
  – Câu bị động ( thì HTĐ, thể nghi vấn): Is/ Am/ Are+ S+ Vpp+ [ by O]+…?
  2. Is tea being drunk by your father ?
  – Câu bị động ( thì HTTD, thể nghi vấn): Is/ Am/ Are+ being+ Vpp+ [ by O]+…?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới