Sử dụng công thức chia thì của hiện tại đơn để hoàn thành các câu sau 1. My father always .. …………… del

Sử dụng công thức chia thì của hiện tại đơn để hoàn thành các câu sau

1. My father always .. …………… delicious means (make)

2 ………. Miley and David …… To work by bus every day? bài 2 mỗi câu sau chứa một lỗi sai .tìm và sửa chúng

1 I often gets up early to catch the bus gỗ to school .

2 bình luận về “Sử dụng công thức chia thì của hiện tại đơn để hoàn thành các câu sau 1. My father always .. …………… del”

 1. Sử dụng công thức chia thì của hiện tại đơn để hoàn thành câu sau: 
  1 makes (dấu hiệu : always)
  2 Do – work (dấu hiệu : every day)
  * Thì Hiện Tại Đơn của động từ thường : (dấu hiệu : usually , often , always , sometimes , never , seldom , rarely , every day/week/…)
  +) S + V(s/es) + O 
  -) S + don’t/doesn’t + V nguyên + O 
  ?) Do/does + S + V nguyên + O ? 
  Mỗi câu sau chứa một lỗi sai . Tìm và sửa chúng : 
  1 gets -> get
  – Thì Hiện Tại Đơn , dấu hiệu : often 
  – Cấu trúc :  S + V(s/es) + O 
  – Diễn tả sự việc lặp đi lặp lại theo thói quen 
  – get up : thức dậy 
  – to V dùng để chỉ mục đích
  – Chủ ngữ I thuộc ngôi chủ ngữ số nhiều nên chia V nguyên 

  Trả lời
 2. – Cấu trúc hiện tại đơn:
  + ĐỘNG TỪ THƯỜNG:
  (+) He/ she/it/ Danh từ số ít+ V(s/es)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)
  (-) He/ she/it/ Danh từ số ít+doesn’t+ V(inf)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+don’t+ V(inf)
  (+) Does+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ V(inf)?
        Do+ I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)?
  Bài 1:
  $\text{1. }$makes (DHNB hiện tại đơn: always)
  + Chủ ngữ số ít nên động từ cần phải chia
  $\text{2. }$Do….. go (DHNB hiện tại đơn: every day)
  + Chủ ngữ số nhiều nên trợ động từ là: do 
  – ” go to work”: đi làm
  Bài 2:
  $\text{1. gets =>get}$ (DHNB hiện tại đơn: often)
  – Chủ ngữ là ” I”nên động từ giữ nguyên 
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới