Sửa câu sau thành câu đúng Tho is a noodle soup dish From Vietnam

Sửa câu sau thành câu đúng Tho is a noodle soup dish From Vietnam

1 bình luận về “Sửa câu sau thành câu đúng Tho is a noodle soup dish From Vietnam”

 1. $\text{Sửa lại thành câu đúng}$
  $\text{Pho is a noodle come from Viet Nam }$
  $\text{Tạm dịch}$
  $\text{Noodle: Mì}$
  $\text{come from: Đến từ}$
  $\text{Phở là một loại mì đến từ Việt Nam}$
  $#ZiiiiOvO$
  $#<3$

  Trả lời

Viết một bình luận