Sửa lỗi trong câu how are you.Im twelve thì mik thêm old hay làm gì ạ

Sửa lỗi trong câu how are you.Im twelve thì mik thêm old hay làm gì ạViết một bình luận

Câu hỏi mới