THỂ KHẲNG ĐỊNH 1. I (go)… ……….to school from Monday to Friday. (-) (?)

THỂ KHẲNG ĐỊNH

1. I (go)… ……….to school from Monday to Friday.

(-)

(?)

2 bình luận về “THỂ KHẲNG ĐỊNH 1. I (go)… ……….to school from Monday to Friday. (-) (?)”

 1. Giải đáp : go
  * from Monday to Friday là dấu hiệu chia thì HTĐ  ( chủ ngữ I chia V số nhiều )
  _ Khẳng định : S + V(s/es) + …
  _ Phủ định : S + don’t/doesn’t + V +….
  _ Nghi vấn : Do/does + S +V ?

  Trả lời
 2. Parkchaeyoung
  Answer:
  +) I go to school from Monday to Friday
  -) I don’t go to school from Monday to Friday
  ?) Do you go to school from Monday to Friday?
  _________________________
  @ Dùng thì HTĐ để nói về sự thật hiển nhiên
  @ Công thức:
  +) S + V(s/es)
  -) S + don’t/doesn’t + V
  ?) Do/Does + (not) + S + V
  @ DHNB: everyday, sometimes, usually, often, ……….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới