they eat traditional food …. Christmas day A.on B.at C.in

they eat traditional food …. Christmas day

A.on

B.at

C.in

2 bình luận về “they eat traditional food …. Christmas day A.on B.at C.in”

 1. Giải đáp: A $on$ 
  ————————————-
  Vì cụm từ $Christmas$ $day$ có $day$ ( ngày ) nên dùng $on$
  Nếu $Christmas$ thì dùng $at$
  Ghi nhớ:
  @ Ngày + on
  @ Giờ + at
  @ Tháng, năm + in
  *** $minhdepzai2k11$

  Trả lời
 2. -They eat traditional food on Christmas day
  =>A
  +On + thứ trong tuần, ngày kèm tháng, ngày tháng và các ngày cụ thể
  +In + năm, tháng, thế kỉ, buổi trong ngày
  +At + giờ trong ngày, những ngày lễ

  Trả lời

Viết một bình luận