Trả lời câu hỏi What _ you doing l am _ comic book

Trả lời câu hỏi

What _ you doing

l am _ comic book

2 bình luận về “Trả lời câu hỏi What _ you doing l am _ comic book”

 1. What are you doing?
  ->I am reading comic book.
  => V_(i ng) là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Công thức: S+be+V_(i ng)
  =>Ở đây ta thiếu be, chủ ngữ là “you”-sử dụng “are”
  =>comic book là đi kèm với read, ta có cụm từ “read comic book”. Vì là ở thì hiện tại tiếp diễn nên ta thêm i ng và sau “read”
  =>Dịch: Bạn đang làm gì đấy? -> Tôi đang đọc truyện tranh.

  Trả lời

Viết một bình luận