Viết đoạn văn ngắn nói về ngôi nhà tương lai mà em mong ước(bằng tiếng anh)

Viết đoạn văn ngắn nói về ngôi nhà tương lai mà em mong ước(bằng tiếng anh)

1 bình luận về “Viết đoạn văn ngắn nói về ngôi nhà tương lai mà em mong ước(bằng tiếng anh)”

  1. Unlike others, in the future I just hope to have a simple but happy home. Everyone says I’m a weirdo, but I’m still happy about it. My house will be an old house designed in the “classic” style. The house will have 4 rooms, 1 bedroom, 1 kitchen and 1 living room and the last one is the toilet. All doors will be designed with pine wood to prevent mosquitoes, but designed in a luxurious way. The floor will be red brick. The roof will be made of orange tiles and the yard will be a concrete-concrete yard.
    – Tạm dịch:
    Không như những người khác, trong tương lai tôi chỉ mong có một ngôi nhà đơn giản nhưng chứa chan niềm hạnh phúc. Ai cũng nói tôi là một người có sở thích kì dị nhưng tôi vẫn vui vì điều đó. Ngôi nhà của tôi sẽ là một ngôi nhà cổ thiết kế theo lối “cổ điển”. Nhà sẽ có 4 gian, 1 khu ngủ, 1 khu bếp và 1 gian phòng khách và gian cuối là nhà vệ sinh. Tất cả các cửa sẽ thiết kế bằng gỗ thông để chống muỗi, nhưng thiết kế theo lối sang trọng. Nền lát nhà sẽ là gạch đỏ. Mái sẽ làm từ những viên ngói cam và sân sẽ là sân bê – tông.
    $\textit{o chiichii2}$

    Trả lời

Viết một bình luận