Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 1.Those students are clever => What. 2.This apple is delicious

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1.Those students are clever

=> What.

2.This apple is delicious

=> What

3.This food is fresh

=> What..

1 bình luận về “Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 1.Those students are clever => What. 2.This apple is delicious </”

 1. Công thức câu cảm thán 
  What + a/an + ADJ + N số ít!
  What + ADJ + N số nhiều / không đếm được!
  ———————————
  1. What clever students!
  2. What a delicious apple!
  3. What fresh food!
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới