Viết một đoạn văn tả về ngôi nhà của em bằng Tiếng anh Anh chị ơi giúp em với ạ

Viết một đoạn văn tả về ngôi nhà của em bằng Tiếng anh

Anh chị ơi giúp em với ạ
Viết một bình luận