VII. Write sentences with must or mustn’t using the words given in brackets 1. Jane is not feeling well. ( She/ g

VII. Write sentences with must or mustn’t using the words given in brackets

1. Jane is not feeling well. ( She/ go to the doctor)

……………………………………………………………………………….

2. The baby is sleeping.(you/shout)

…………………………………………………………

3. This is a secret. ( You/ tell the others)

…………………………………………………………

4. The sign says ‘ NO PARKING’ . ( We/ park here)

…………………………………………………………

5. This vase is very dirty. (I/ clean it soon )

…………………………………………………………

6. This is a non-smoking area.( He/ smoke in this area)

…………………………………………………………

7. There is a ‘ STOP’ sign ahead ( we/ stop)

…………………………………………………………

Giúp em với ạ em hứa sẽ cho 5 sao và 1 tim

2 bình luận về “VII. Write sentences with must or mustn’t using the words given in brackets 1. Jane is not feeling well. ( She/ g”

 1. ĐÁP ÁN:
  1. She must go to the doctors’ (phòng khám).
  2. You musn’t shout.
  3. You musn’t tell the others.
  4. We musn’t park here.
  5. I must clean it soon.
  6. He musn’t smoke in this area.
  7. We must stop.
  GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI (xin lỗi bạn nha, mik ko biết cách giải thích sang tiếng Anh nên mik sẽ dịch tạm sang tiếng Việt, và dùng mấy từ có thể hơi bố’s láo, mong bạn thông cảm):
  1. Cảm thấy không khỏe mà không đi bác sĩ mới lạ ý (trừ một số trường hợp là nhẹ, nhưng vì bạn bảo là phải dùng “must” hoặc “musn’t” nên dùng luôn), và vế sau là một lời khuyên về điều tốt có tính bắt buộc nên phải dùng từ “must”.
  Vậy cần viết là: She must go to the doctor.
  2. Vì em bé đang ngủ và vế sau là một lời khuyên về điều xấu có tính bắt buộc nên phải dùng từ “musn’t”.
  Vậy cần viết là: You musn’t shout.
  3. Vì đây là “secret” (bí mật) và vế sau là một lời khuyên về điều xấu có tính bắt buộc nên phải dùng từ “must”.
  Vậy cần viết là: You musn’t tell the others.
  4. Vì có biển báo nói là “NO PARKING” (cấm đậu xe, từ cấm dùng cho các loại biển báo, chắc thế) và vế sau là một lời khuyên về điều xấu có tính bắt buộc nên phải dùng từ “musn’t”.
  Vậy cần viết là: We musn’t park here.
  5. Vì vế trước có đề cập chiếc bình “very dirty” (rất bẩn) và vế sau là một suy nghĩ về điều tốt có tính bắt buộc nên phải dùng từ “must”.
  Vậy cần viết là: I must clean it soon.
  6. Vì vế trước có đề cập đến “a non-smoking area” (nơi không được hút thuốc lá) và vế sau là một lời khuyên về điều xấu có tính bắt buộc nên phải dùng từ “musn’t”.
  Vậy phải viết là: He musn’t smoke in this area.
  7. Vì vế trước có đề cập đến “a stop sign ahead” (một biển báo dừng ở đằng trước) và vế sau là một lời khuyên về điều tốt có tính bắt buộc nên phải dùng từ “must”.
  Vậy phải viết là: We must stop.
  Cảm ơn bạn vì đã xem câu trả lời của mik, và nếu như bạn có phàn nàn gì về phần giải thích các bước giải thì mik xin nói luôn: Mik cực kỳ ngu môn Văn nên không biết dùng từ, mong bạn thông cảm về cái điểm yếu này của mik. Và nếu được thì bạn cho mik 5 sao và 1 tim, đồng thời là câu trả lời hay nhất luôn nha.

  Trả lời
 2. 1. She must go to the doctor 
  2. You musn’t shout
  3. You musn’t tell the others
  4. We musn’t park here
  5. I must clean it soon.
  6. He musn’t smoke in this area
  7. We must stop.
  Xem trong câu là khẳng định hay phủ định rồi chọn must hoặc musn’t
  ví dụ:
  Có biển báo “Không đổ xe”. —-> There is a sign says “NO PARKING”
  Tôi không được đổ xe ở đây. ——-> I musn’t park here.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới