What time _ the film _ (begin)?

What time _ the film _ (begin)?

2 bình luận về “What time _ the film _ (begin)?”

 1. What time does the film begin ?
  $⇒$ Điền : does / begin
  $→$ Câu thuộc dạng nghi vấn thì hiện tại đơn với Wh-question : WH-word + am/ is/ are + S +…?
  $→$ Diễn tả một hoạt động trong thời gian biểu, kế hoạch (lịch chiếu phim)
  $→$ The film là danh từ đếm được số ít $⇒$ dùng trợ động từ does
  Tạm dịch: Bộ phim bắt đầu chiếu lúc mấy giờ ?

  Trả lời
 2. => What time does the film begin?
  -> Cấu trúc :” Wh-question + do/does + S + V0?
  -> Vì “the film” là chủ ngữ thuộc ngôi số ít nên ta cần phải mượn trợ động từ “does”
  -> Tạm dịch : Bộ phim bắt đầu chiếu lúc mấy giờ?
  – – – – –  – – – – – –
  @tuyetnhi2010

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới