Write a short paragraph about a house in the future ( Mn viết ngắn thôi ạ nhưng viết nhà trông hiện đại một chút ạ)<

Write a short paragraph about a house in the future

( Mn viết ngắn thôi ạ nhưng viết nhà trông hiện đại một chút ạ)

2 bình luận về “Write a short paragraph about a house in the future ( Mn viết ngắn thôi ạ nhưng viết nhà trông hiện đại một chút ạ)<”

 1. In the future everyone dreams of having a small house for themselves, I am no exception. My dream house is not too big but can be fully furnished. And it gives me a cozy feeling like my home. The house that I dream of, like many other houses, also has a living room, bathroom, bedroom, .. and a large garden in front of the house. Behind there will be a swimming pool for me to swim in. Although the house and interior are not too big, it can be very full of everything for me 
                     Good luck 

  Trả lời
 2. In the future, I will live in a hi-tech house. There are twenty-five rooms in my house. My house will has a big garage so that I can store my cars. My future house will have wind and solar energy. In front of my house will has a big garden I will plant a lot of flowers and trees. I will use hi-tech and automa machines such as a smart clock, smart phone, ect. There is a smart TV in my house. I might surf the internet, watch my favourite TV programme from space or contact friends on other world on this TV. I love my house in the future very much. 
  *Tạm dịch:
  Trong tương lai, tôi sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao. Có hai mươi lăm phòng trong nhà tôi. Nhà tôi sẽ có một nhà để xe lớn để tôi có thể để xe ô tô của tôi. Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ có gió và năng lượng mặt trời. Trước nhà tôi sẽ có một khu vườn lớn, tôi sẽ trồng rất nhiều hoa và cây xanh. Tôi sẽ sử dụng các máy móc công nghệ cao và ô tô như đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh, v.v. Có một chiếc TV thông minh trong nhà tôi. Tôi có thể lướt Internet, xem chương trình TV yêu thích của mình từ không gian hoặc liên lạc với bạn bè ở thế giới khác trên TV này. Tôi yêu ngôi nhà của tôi trong tương lai rất nhiều.
  $#nhakyyeu$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới