pâ khác : A. h`a`ppy B. h`a`ve C. pl`a`stic D. m`a`ny A. p`o`ster B. cl`o`th C. h`o`ld D . jud`o` Khoanh : Have you …. been

pâ khác :
A. h`a`ppy B. h`a`ve C. pl`a`stic D. m`a`ny
A. p`o`ster B. cl`o`th C. h`o`ld D . jud`o`
Khoanh :
Have you …. been to England ? – Not yet
A. ever B. never C. since D. yet

1 bình luận về “pâ khác : A. h`a`ppy B. h`a`ve C. pl`a`stic D. m`a`ny A. p`o`ster B. cl`o`th C. h`o`ld D . jud`o` Khoanh : Have you …. been”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. D (âm /e/ còn lại âm /æ/)
  2. B (âm /ɒ/ còn lại âm /əʊ/)
  3. A. Ever
  -> Cụm từ “Have you ever been to sth”: Bạn đã từng bao giờ làm gì…
  – DHNB: Yet -> chia HTHT
  – Cấu trúc: $\text{(?) Have/has + S + V3/ed + …?}$
  – $\text{Chủ từ you là số nhiều ta dùng have}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới