Phát âm 1 A.thirsty B.throw C.theme D there 2 A.liked B.played C.cleaned D.lived 3. A.there B.think C.then D.their 4. A.si

Phát âm
1 A.thirsty B.throw C.theme D there
2 A.liked B.played C.cleaned D.lived
3. A.there B.think C.then D.their
4. A.sixth B.mouthful C.although D.worth
5 A.everything B.brother C.healthy D.nothing

2 bình luận về “Phát âm 1 A.thirsty B.throw C.theme D there 2 A.liked B.played C.cleaned D.lived 3. A.there B.think C.then D.their 4. A.si”

 1. 1. D (phát âm /ð/ còn lại là âm /θ/).
  2. A (phát âm là âm /t/ còn lại âm /d/).
  3. B (phát âm /θ/ còn lại là âm /ð/).
  4. C (phát âm /ð/ còn lại là âm /θ/).
  5. B (phát âm /ð/ còn lại là âm /θ/).

  Trả lời
 2. Câu 1,3,4,5: gạch chân th , câu 2 gạch chân ed 
  ——————————————
  1. D phát âm là /ð/ – còn lại là /θ/
  2. A phát âm là /t/ – còn lại là /d/
  3. B phát âm là /θ/ – còn lại là /ð/
  4. C phát âm là /ð/ – còn lại là /θ/
  5. B phát âm là /ð/ – còn lại là /θ/
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận