played international/ He first / he / was 16 / football before/. / đg ngu TA giúp …..

played international/ He first / he / was 16 / football before/. /
đg ngu TA giúp …..

1 bình luận về “played international/ He first / he / was 16 / football before/. / đg ngu TA giúp …..”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới