rewrite i drive to work => i go

rewrite i drive to work => i go

2 bình luận về “rewrite i drive to work => i go”

 1. I drive to work.   ( Tôi lái xe đi làm.)
  ->  I go to work by car.      ( Tôi đi làm bằng xe ô tô.)
  Giải thích:      drive = go by car
                        by + phương tiện:    (đi) bằng phương tiện gì đó

  Trả lời
 2. $\text{I go to work by car/….}$
  $\longrightarrow$ $\text{S + drive/ride/….. (lái) +…….}$
  $\longrightarrow$ $\text{= I go + to $V_{1}$ + (by phương tiện)}$
  $\textit{Chúc bạn học tốt}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới