Rewrite sentences 1; Linh finds cooking interesting. => Linh loves … 2; We enjoy flying a kite. => We are …. 3; She thin

Rewrite sentences
1; Linh finds cooking interesting.
=> Linh loves …
2; We enjoy flying a kite.
=> We are ….
3; She thinks doing exercise boring .
=> She finds …
4; My brother would rather play football than basketball.
=>My brother prefers …
5; I am tired of Cycling.
=>I detest ….
6; My sister find learning English difficult.
=>My sister is …
Giúp em vs ạ :33

2 bình luận về “Rewrite sentences 1; Linh finds cooking interesting. => Linh loves … 2; We enjoy flying a kite. => We are …. 3; She thin”

 1. Câu 1
  => Linh loves cooking.
  Dịch: Linh rất thích nấu ăn.
  – love doing sth: yêu thích làm một việc gì đó
  – Do nấu ăn là hoạt động nên từ cook phải thêm ing. 
  Câu 2
  => We are interested in flying a kite.
  Dịch: Chúng tôi quan tâm đến việc thả một con diều.
  be interested in doing + V_inf : thích làm một việc nào đó
  Câu 3
  => She finds doing exercise boring. (Câu mẫu phải là: She thinks doing exercise is boring chứ không phải She thinks doing exercise boring.)
  Dịch: Cô ấy thấy việc tập thể dục thật nhàm chán.
  – find doing sth adj : nhận thấy một việc nào đó như thế nào.
  Câu 4
  => My brother prefers playing football to playing basketball.
  Dịch: Anh trai tôi thích chơi bóng đá hơn chơi bóng rổ.
  – prefer (s) doing sth to doing sth : thích làm một việc gì hơn làm một việc gì đó
  Câu 5
  => I detest cycling.
  Dịch: Tôi ghét đi xe đạp.
  –  detest doing + V_inf : ghét làm một việc gì đó
  Câu 6
  => My sister is not interested in learning English.
  Dịch: Em gái tôi không quan tâm đến việc học tiếng Anh.
  – My sister là chủ ngữ số ít nên đi với tobe is.
  Chúc bạn học tốt nha
  azotammm

  Trả lời
 2. 1. Linh loves cooking.
  – Cấu trúc: find doing sth adj: nhận thấy làm gì như thế nào 
  -> love doing sth: yêu thích làm gì 
  – Linh thấy nấu ăn rất thú vị = Linh yêu nấu ăn.
  2. We are interested in flying a kite.
  – Cấu trúc: be interested in doing sth = enjoy doing sth: thích làm gì
  3. She finds doing exercise boring. (Câu mẫu phải là: She thinks doing exercise is boring.)
  – Cấu trúc: find doing sth adj = think doing sth is adj: nhận thấy việc gì như thế nào
  4. My brother prefers playing football to playing basketball.
  – Cấu trúc: prefer(s) doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì
  – S + would rather (‘d rather) + V-inf + than + V-inf + O
  5. I detest cycling.
  – Cấu trúc: be tired of doing sth: chán ghét làm gì
  – detest doing sth: căm ghét làm việc gì
  6. My sister is not interested in learning English.
  – Cấu trúc: be (not) interested in doing sth: (ko) thích làm gì
  – Thấy học Tiếng Anh khó -> Ko thích học Tiếng Anh 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới