Rewrite the following sentences without changing the meaning 2. The dress is more expensive than the shirt => The shirt is no

Rewrite the following sentences without changing the meaning
2. The dress is more expensive than the shirt
=> The shirt is not as.

2 bình luận về “Rewrite the following sentences without changing the meaning 2. The dress is more expensive than the shirt => The shirt is no”

  1. Giải đáp: The shirt is not as expensive as the dress.
    Giải thích: Váy thì đắt hơn áo.-> Áo không đắt bằng váy.
    So sánh không ngang bằng với tính từ: S1 + be + as/so + adj + as + S2 (+be)

    Trả lời

Viết một bình luận