sắp xếp câu: yard/front/scool/there/big/of/is/our/in/a.

sắp xếp câu:
yard/front/scool/there/big/of/is/our/in/a.

2 bình luận về “sắp xếp câu: yard/front/scool/there/big/of/is/our/in/a.”

 1. yard/front/scool/there/big/of/is/our/in/a.
  to There is a big yard in front of our school.
  @ Cấu trúc:
  – There is/ there are + số lượng + Ns + V
  @ Dịch:
  + Có một chiếc sân lớn ở trước nhà của chúng tôi
  #Ph

  Trả lời
 2. =>There is a big yard in front of our school.
  -> Cấu trúc : There is/There are + số lượng + N ( s ) + in….
  -> Tạm dịch: Có một cái sân lớn ở trước ngôi trường của chúng tôi.
  ———-
  @tuyetnhi2010

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới