seventeen/In/to drive/old/our country/be/you/have to/a/car/./years

seventeen/In/to drive/old/our country/be/you/have to/a/car/./years

1 bình luận về “seventeen/In/to drive/old/our country/be/you/have to/a/car/./years”

  1. Answer : In our counry, you have to be seventeen years old to drive a car.
    – have to + V: phải làm gì
    – to + V: để làm gì
    -> Tạm dịch: Ở đất nước chúng tôi, bạn phải đủ 17 tuổi mới được lái xe.

    Trả lời

Viết một bình luận