she/enjoy/dance.nếu chủ ngữ là số ít (I) thì thêm ing sau động từ chỉ sở thích ,còn nêu chủ ngữ là she,he thì sao nhỉ

she/enjoy/dance.nếu chủ ngữ là số ít (I) thì thêm ing sau động từ chỉ sở thích ,còn nêu chủ ngữ là she,he thì sao nhỉ

2 bình luận về “she/enjoy/dance.nếu chủ ngữ là số ít (I) thì thêm ing sau động từ chỉ sở thích ,còn nêu chủ ngữ là she,he thì sao nhỉ”

 1. Answer : She enjoys dancing
  – S + like/love/hate/enjoy… + V-ing
  – S + V_0 / V_S / V_(es) + …..
  – Chủ ngữ “she”, động từ “enjoy” -> dùng V_S
  – Dịch : cô ấy thích nhảy

  Trả lời
 2. => She enjoys dancing
  @ Vì ” she ” chủ ngữ ngôi thứ $3$ số ít => Vs / Ves $($ hiện tại đơn $)$
  @ like / love / enjoy / adore / fancy / don’t ( doesn’t ) might / Dislike / hate / detest / prefer 
  <=> + Ving
  @ Chú ý sau : like , hate , prefer $+$ Ving / To V

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới