She goes to the park every afternoon Đề: write negative sentences

She goes to the park every afternoon
Đề: write negative sentences

2 bình luận về “She goes to the park every afternoon Đề: write negative sentences”

 1. Cấu trúc chuyển từ câu khẳng định sang câu phủ định.
  (+) S + V1/s/es +….
  -> (-) S + don’t/doesn’t + V1…
  Đề: She goes to the park every afternoon
  -> She doesn’t go to the part every afternoon.

  Trả lời
 2. Giải đáp:She doesn’t go to the park every afternoon
  -> Dấu hiệu nhận biết của thif HTĐ:every afternoon
  -> Cấu trúc của câu phủ định thì HTĐ:S+don’t/doesn’t+V+O
  -> She là chủ ngữ số ít nên phải đi với does
  -> Dịch:Cô ấy không đi công viên vào mỗi buổi chiều.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới