Shes’s like a dozen eggs and any vegetables cau nay sai tu gi day

Shes’s like a dozen eggs and any vegetables
cau nay sai tu gi day

1 bình luận về “Shes’s like a dozen eggs and any vegetables cau nay sai tu gi day”

 1. Đáp án: She’d like a dozen eggs and some vegetables.
  ————————————-
  ‘d like = would like + to V/Noun (muốn)
  a dozen + N : 1 tá … (1 tá = 12) 
  và any dùng cho câu phủ định và câu hỏi 
  Some dùng cho câu would you like và câu khẳng định 
  Some + N số nhiều / đếm được hoặc N không đếm được (1 chút, 1 ít)
  Trans: Cô ấy muốn 1 tá trúng và một ít rau củ.
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới