So sánh nhất a. The/ Nile / long / river /in the world. …………………………………………………….. b. Lan

So sánh nhất
a. The/ Nile / long / river /in the world.
……………………………………………………..
b. Lan / tall / student / in my class.
………………………………………………….
c. English coffee / bad / of all.
………………………………………….
d. Australia / small / continent in the world
……………………………………………………………….
e. That / high / mountain in the world.
……………………………………………………….

2 bình luận về “So sánh nhất a. The/ Nile / long / river /in the world. …………………………………………………….. b. Lan”

 1. $#Hy$
  a. The Nile is the longest river in the world.
  b. Lan is the tallest student in my class.
  c. English coffee is the worst of all.
  d. Australia is the smallest continent in the world
  e. That is the highest mountain in the world.
  =============
  Cấu trúc so sánh nhất:
  + Tính từ ngắn: S + V + the + adj_est ….
  + Tính từ dài: S + V + the most + adj ….
  Ngoài ra còn một số tính từ đặc biệt:
  good => the best
  bad => the worst
  mach/ many => the most
  ….

  Trả lời
 2. a) The/ Nile/ long/ river/ in the world.
  => The Nile is the longest river in the world.
  b) Lan/ Tall/ student/ in my class.
  => Lan is the tallest student in my class.
  c) English coffee/ bad/ of all.
  => English coffee is the worst of all.
  d) Australia/ small/ continent in the world.
  => Australia is the smallest continent in the world.
  e) That/ high/ mountain in the world.
  => That is the highest mountain in the world.
  Giải thích:
  *) Cấu trúc so sánh nhất:
  – Đối với tính từ/trạng từ ngắn: S + V + the + Adj/Adv + -est.
  – Đối với tính từ/ trạng từ dài: S + V + the + most + Adj/Adv.
  $#Notkiller$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới